Δάσκαλοι που Έγραψαν Ιστορία : Χέρμαν Λίτς

 ‘Ενας από τους μεγαλύτερους δασκάλους στην παγκόσμια ιστορία της παιδαγωγικής υπήρξε ο  Γερμανός Χέρμαν Λιτς (1868-1919). Ανήκε στους νεωτεριστές παιδαγωγούς και η επίδραση του μπορεί να συγκριθεί με αυτή του Ελβετού  Ερρίκου Πεσταλότσι και του Καρόλου Ρέντι ,ιδρυτή του πρώτου οικοτροφείου  Aμπότσομ στην Αγγλία,  ο οποίος και λειτούργησε ως μέντορας του Λιτς. Όλοι τους πρέσβευαν το προοδευτικό μοντέλο εκπαίδευσης.   Ο Λιτς, ως γιος αγρότη, επηρεάστηκε βαθύτατα από την επαφή του…