Η Σοφία Όλου του Κόσμου 

Κάποτε, σε ένα ινδιάνικο χωριό, ζούσε το Σοφό Γεράκι. Το Σοφό Γεράκι ήταν ο αρχηγός του χωριού και όλοι πήγαιναν σε αυτόν να τον συμβουλευθούν για όποιο πρόβλημα είχαν. Πάντα έβρισκε λύση για αυτούς και εκείνοι ήταν ευχαριστημένοι. Το Σοφό Γεράκι όμως δεν ήταν. Σκεφτόταν ότι εκείνος κατείχε πολύ μικρό ποσοστό της σοφίας όλου του κόσμου και,…