Άπιαστο όνειρο

      Δεν χωράει αμφιβολία το γεγονός ότι εμείς οι μαθητές δεν βλέπουμε την ώρα να χτυπήσει το κουδούνι στις δύο παρά πέντε για να πάμε στο σπίτι μας!.. Το σχολικό πρόγραμμα είναι τις περισσότερες φορές αφόρητο και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να το υποστούμε γιατί και οι απουσίες που έχουμε στην διάθεση μας να κάνουμε έχουν…