Το σύνδρομο DOWN και οι σούπερ ήρωες!!

  ΟΡΙΣΜΟΣ Το σύνδρομο  DOWN είναι από τις πιο γνωστές, αν όχι η πιο γνωστή χρωμοσωμική  ανωμαλία, που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ενός επιπλέον χρωμοσώματος στο γενετικό υλικό ενός ανθρώπου. Έτσι ενώ ο φυσιολογικός καρυότυπος  ενός  ανθρώπου περιλαμβάνει 23 ζευγάρια  χρωμοσωμάτων δηλαδή 46 χρωμοσώματα,  στο σύνδρομο Down τα χρωμοσώματα είναι 47, γιατί έχουν ένα επιπλέον χρωμόσωμα…