«ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ», μια γρήγορη γενική ματια.

Πώς αναπτύσσεται ο λόγος και η ομιλία ; Τα 3 πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου είναι πολύ σημαντικά. Ο εγκέφαλος αναπτύσσεται και ωριμάζει. Είναι η πιο εντατική περίοδος για την απόκτηση του λόγου και των γλωσσικών δεξιοτήτων. Αυτές οι ικανότητες αναπτύσσονται καλύτερα σε ένα περιβάλλον  που είναι πλούσιο σε ήχους, σε ερεθίσματα, και σε…