Φωνολογικές Διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες

​Σε προηγούμενο άρθρο είχαμε αναφερθεί στις φωνολογικές/ αρθρωτικές διαταραχές που μπορεί να εμφανίζει ένα παιδί , όπως και στις μαθησιακές δυσκολίες και στη σημασία τους. Τα παιδία μπορούν να εμφανίζουν είτε κάποια αρθρωτική διαταραχή, είτε κάποια μαθησιακή διαταραχή χωρις να είναι απαραίτητο , αφού εμφανίζει τη μία να εμφανίζει και την άλλη. Θα πρέπει να…