Τροφική αμυντικότητα – Τροφική επιλεκτικότητα

Η Σίτιση αποτελεί την σημαντικότερη δραστηριότητα του ανθρώπου καθώς αποτελεί την πρωταρχική πηγή ζωής και ανάπτυξης του ανθρώπινου οργανισμού. Η διατροφή του ανθρώπου, επηρεάζει την υγεία, την ανάπτυξη καθώς και την ψυχολογική ευημερία του ατόμου, ενώ παράλληλα καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την σωματική του κατάσταση. Μια ιδιαίτερα περίπλοκη και συνάμα στρεσογόνα κατάσταση, παρατηρείται σε περιπτώσεις…