Όταν η δημόσια παιδεία έπαψε να είναι σύνθημα!

Η κατάσταση την οποία βιώνει  η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν έχει προηγούμενο. Το χειμερινό εξάμηνο ξεκίνησε και οι φοιτητές θα κληθούν, όπως φαίνεται, να πληρώσουν το κόστος των συγγραμμάτων από την τσέπη τους. Κόστος, που σε πολλές περιπτώσεις, ξεπερνάει ακόμα και το βασικό μισθό. Με άλλα λόγια οι οικογένειες των φοιτητών θα πρέπει να καλύψουν, εκτός…