Σχολική Εκπαίδευση και Δραστηριότητες για ΑΜΕΑ

Τα τελευταία χρόνια , όχι ότι δεν υπήρχαν και πριν, συναντάμε συχνά τον όρο ΑμεΑ . Είναι οι σημαντικοί άνθρωποι με τους οποίους συνυπάρχουμε και λόγω της ιδιαιτερότητας που εμφανίζουν, θα έπρεπε να τους σεβόμαστε και να τους βοηθούμε. Θα έπρεπε να είμαστε η κινητήριος δύναμη και όχι η δαμόκλειος σπάθη τους στην καθημερινή προσπάθειά…