​Τρόποι αντιμετώπισης και διδασκαλία σε παιδιά με διάσπαση προσοχής

. Η διάγνωση της ΔΕΠ-Υ δε βασίζεται, ούτε πρέπει, σε ένα και μοναδικό σύμπτωμα. Το παιδί εμφανίζει πολλά συμπτώματα τα οποία σχηματίζουν το συγκεκριμένο σύνδρομο. Η συμπτωματολογία της ΔΕΠ-Υ κατανέμεται ως εξής (Τσιάντης, Μανωλόπουλος, Α’ Έκδοση: 1988): Αδυναμία Συγκέντρωσης 1. Συχνά δεν τελειώνει κάτι που έχει αρχίσει. 2. Μοιάζει σαν να μην ακούει. 3. Διασπάται εύκολα. 4. Δεν μπορεί να…