Δελτίο τύπου για τις κληρώσεις της σημαίας!

Ως ομάδα εμείς που αποτελούμε την Πηγή Παιδείας τασσόμαστε υπέρ της σημαίας ως συμβόλου και θεσμού και σαφώς ως βασικού χαρακτηριστικού της ταυτότητας ενός λαού. Έτσι θεωρούμε τιμή για κάποιον να τη φέρει σε εκδηλώσεις ιστορικής και εθνικής μνήμης. Παράλληλα, γνώμη μας είναι πως η αριστεία δε μπορεί να είναι το μοναδικό κριτήριο για να…