Παιδική Ψύχωση

Η πρώιμη παιδική ψύχωση συνιστά μία αναπτυξιακή διαταραχή. Με άλλα λόγια, είναι μία διαβρωτική διαταραχή, που δημιουργεί εμπόδια στα στάδια της ανάπτυξης. «Οι παιδικές ψυχώσεις αποτελούν ψυχικές διαταραχές που χαρακτηρίζονται από την έλλειψη οργάνωσης ή από τη δυσαρμονική οικοδόμηση της προσωπικότητας, και εξελίσσονται μέσα σε έναν ψυχικό κόσμο που τείνει μεν να ωριμάσει, αλλά συγχέει…