Παιδική Παχυσαρκία

Τι είναι παχυσαρκία; Παχυσαρκία είναι υπερβολικό λίπος σώματος. Αυτό μετράται απλά με τη σχέση που έχει το βάρος με το ύψος του παιδιού (ΒΜΙ). Πόσο συχνή είναι η παιδική παχυσαρκία; Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η 95η εκατοστιαία θέση έχει αυξηθεί την τελευταία 20ετία  κατά  15 κιλά στα αγόρια … Continue reading Παιδική Παχυσαρκία

Advertisements