Συνεργασία “υπό διαπραγμάτευση”…

Οι οικογένειες ανάπηρων παιδιών εμφανίζονται να μη συμμετέχουν ισότιμα στις συνεργατικές πρακτικές. Δεν λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, τα προγράμματα παρέμβασης και τις δομές υποστήριξης. Συνεπώς, στοιχεία, όπως οι εμπειρίες και τα βιώματά τους, παραμένουν αναξιοποίητα από τους εκπαιδευτικούς, παρότι μπορούν να παρέχουν πληθώρα πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων σχετικά με το παιδί … Continue reading Συνεργασία “υπό διαπραγμάτευση”…

Advertisements