Τηλεόραση και Παιδί

H τηλεόραση μπορεί να είναι πολύ εκπαιδευτική, αλλά και ψυχαγωγική για ένα παιδί. Ωστόσο τα παιδιά μπορούν εύκολα να επηρεαστούν από ένα τόσο δυνατό μέσο. Είναι λοιπόν αναγκαίο σα γονείς να θέσετε όρια και να αποφασίσετε τη στρατηγική που θα ακολουθήσετε με το παιδί σας και την τηλεόραση από νωρίς. Ποια είναι τα κακά της…