Πώς να μην είναι «ξένες» οι ξένες γλώσσες ; 

Σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα της μετάφρασης. Κάθε 30 Σεπτέμβρη τιμάται από την εκκλησία (καθολική και ορθόδοξη) ο πατέρα της μετάφρασης, Saint Jérôme,στα ελληνικά,  Εὐσέβιος Σωφρόνιος Ἱερώνυμος  ο οποίος γεννήθηκε τον 4ο μ.Χ. αιώνα και ήταν ο επίσημος μεταφραστής της Βίβλου στα λατινικά. Περνώντας στο σήμερα συναντάμε έναν σύγχρονο μεταφραστή που τον διακρίνει μία ανεξάντλητη … Continue reading Πώς να μην είναι «ξένες» οι ξένες γλώσσες ; 

Advertisements