Δελτίο τύπου για τις κληρώσεις της σημαίας!

Ως ομάδα εμείς που αποτελούμε την Πηγή Παιδείας τασσόμαστε υπέρ της σημαίας ως συμβόλου και θεσμού και σαφώς ως βασικού χαρακτηριστικού της ταυτότητας ενός λαού. Έτσι θεωρούμε τιμή για κάποιον να τη φέρει σε εκδηλώσεις ιστορικής και εθνικής μνήμης. Παράλληλα, γνώμη μας είναι πως η αριστεία δε μπορεί να είναι το μοναδικό κριτήριο για να οριστεί κάποιος σημαιοφόρος. Η σημαία ανήκει σε όλο το λαό και στον καθένα που νιώθει το βάρος της ευθύνης όταν την κρατάει. Είναι σημαντικό ο σημαιοφόρος να μην την αντιλαμβάνεται σαν τρόπαιο και να μη δίνεται αποκλειστικά ως επιβράβευση για τις γνώσεις κάποιου, καθώς οι λιγότερο καλοί μαθητές θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να νιώσουν τη συγκίνηση και το ειδικό βάρος που φέρει αυτό το εθνικό σύμβολο.

Advertisements