Εάλω η Πόλις

Εάλω η Πόλις… Είναι γνωστό ότι η Κωνσταντινούπολη, το κέντρο του Μεσαιωνικού Ελληνισμού και πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας υπέστη δύο αλώσεις. Η πρώτη ήταν το 1204 από τους Σταυροφόρους και η δεύτερη το 1453 από τους Οθωμανούς Τούρκους. Όλοι γνωρίζουμε ότι με την Άλωση του 1453 κατέρρευσε οριστικά ο μεσαιωνικός ελληνισμός και εισήλθαμε στη μακρόχρονη…