Θεωρητικές Ερμηνείες για την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού

  Η συναισθηματική ζωή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πλευρές της ανθρώπινης προσωπικότητας και συνδέεται άμεσα με όλους τους τομείς της ψυχικής ανάπτυξης. Στα πλαίσια των σύγχρονων επιστημονικών κατευθύνσεων για την κοινωνικό-συναισθηαμτική ανάπτυξη του παιδιού έχουν διατυπωθεί ποικίλες θεωρητικές ερμηνείες και έχουν γίνει εκτεταμένες ερευνητικές μελέτες. Μεταξύ άλλων υπάρχουν η θεωρία της Συμπεριφοράς (J. Watson),…