Η τελευταία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

Τα τελευταία χρόνια ακούμε σχεδόν  καθημερινά τον όρο εκπαιδευτική μεταρρύθμιση από τον εκάστοτε υπουργό Παιδείας. Μιά από τις γνήσιες ,ωστόσο μεταβολές-μεταρρυθμίσεις που τάραξαν τα λιμνάζοντα ύδατα της εποχής σημειώθηκε ακριβώς εκατό χρόνια πριν, το 1917 από την …τριανδρία  Γληνού-Δελμούζου-Τριανταφυλλίδη. Αν και δεν είναι εύκολο να αποτυπωθούν σε λίγες σειρές το μέγεθος και η σπουδαιότητα του…