Μια ματιά στο ελισαβετιανό θέατρο

Στην Αγγλία το θέατρο ήκμασε ως καλλιτεχνικό και εμπορικό είδος κυρίως κατά το τελευταίο τέταρτο του 16ου αιώνα. Αυτό καταγράφει και η έντονη δραστηριότητα γύρω από την ανέγερση θεατρικών κτιρίων κατά το διάστημα αυτό. Με τον όρο ελισαβετιανό θέατρο αναφερόμαστε στο θέατρο που αναπτύχθηκε στην Αγγλία κατά την περίοδο της Αγγλικής Αναγέννησης, από το 1562 … Continue reading Μια ματιά στο ελισαβετιανό θέατρο

Advertisements