Σαν σήμερα το 1204…

12-13 Απριλίου 1204 : Η άλωση και η λεηλασία της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους και τους Βενετούς Η κατάσταση του Βυζαντίου στις παραμονές της Δ΄ Σταυροφορίας Στα τέλη του 12ου αιώνα, λίγα χρόνια πριν την Άλωση του 1204, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία διατηρούσε μόνο την αίγλη που της είχε αφήσει η διακυβέρνηση από τη δυναστεία των Κομνηνών. Μετά…