Ερβαρτιανή μέθοδος διδασκαλίας

Το Μάιο του 1776 γεννιέται στην Κάτω Σαξονία. Εξαιτίας ενός ατυχήματος σε πολύ μικρή ηλικία, αναγκάζεται να διδαχθεί τις πρώτες τάξεις του σχολείου στο σπίτι από τη μητέρα του. Ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία και ιδιαίτερα με το γερμανικό ιδεαλισμό, θεμελίωσε την επιστήμη της αγωγής, και θεωρείται πατέρας του «ψυχολογισμού» στη φιλοσοφία. Όλα τα παραπάνω αφορούν…