Ανίχνευση δυσκολιών σε βρέφος

στις

%ce%b2%cf%81%ce%b5%cf%86%ce%bf%cf%82Τι σημαίνει και τι περιλαμβάνει η πρώιμη και έγκαιρη ανίχνευση δυσκολιών σε ένα βρέφος. Πότε πρέπει να ανησυχούν οι γονείς και ποια η σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης;

Αναλογίζοντας τις ανησυχίες οι οποίες προκύπτουν στους γονείς καθώς το παιδί αναπτύσσεται και μεγαλώνει, το MyErgo παραθέτει ορισμένες συμβουλές, με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση σε γονείς και ειδικούς σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης της τυπικής ανάπτυξης των παιδιών.

Η «Τυπική ανάπτυξη» περιλαμβάνει τη διαδικασία που ξεκινάει από την ημέρα γέννησης των παιδιών και συνεχίζεται μέχρι την ενηλικίωση, κατά την οποία ένα παιδί πετυχαίνει και κατακτά τα στάδια – ορόσημα που θα το θέσουν ικανό να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του εκάστοτε περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια διαδικασία – συνέχεια της κύησης, η οποία περιλαμβάνει κάποια στάδια «κλειδιά» τα οποία μπορούν να μας ενημερώσουν για την φυσιολογική πορεία της ανάπτυξης του παιδιού. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία, οι γονείς είναι αναγκαίο να ελέγχουν τη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού τους, μέσα από τα παιδιατρικά check up κατά τις περιόδους:
*3 μηνών
*6 μηνών
*9 μηνών
*12 μηνών
*18 μηνών
*24 μηνών
*36 μηνών
*42 μηνών
*4 ετών
*5ετών κ.ο.κ.

Η αξιολόγηση γίνεται από τους υπεύθυνους παιδίατρους του παιδιού ενώ στις σταθερές επισκέψεις συμπεριλαμβάνονται οι τυπικοί ακουολογικοί και οφθαλμολογικοί έλεγχοι.

Κατά την αξιολόγηση του νεογνού – βρέφους – νηπίου – παιδιού, ο εξεταστής αξιολογεί την αναπτυξιακή ηλικία του παιδιού και κατά πόσον αυτή συνάδει με τη χρονολογική του ηλικία. Η χρονολογική ηλικία ορίζει τη λειτουργική ικανότητα του παιδιού σε σχέση με τις δεξιότητες που έχει κατακτήσει.

Καθώς το παιδί μεγαλώνει, όλο και πιο ξεκάθαρα είναι τα στοιχεία της ανάπτυξης που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και απαιτούν σχολαστικό έλεγχο.

Ο κάθε γονέας μπορεί και πρέπει να ελέγχει την ανάπτυξη του παιδιού μέσα από τα αναπτυξιακά ορόσημα τα οποία μπορεί να προμηθευτεί από τον παιδίατρο του και να έχει γνώση σε σχέση με την ανάπτυξη του παιδιού του.

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα σημάδια, τα οποία απαιτούν διερεύνηση και έλεγχο από ειδικό:

– Το παιδί δεν γυρίζει/ανταποκρίνεται στο όνομα του όταν το φωνάζετε,
– Δεν παράγει φωνούλες – δεν λέει σύμφωνα μέχρι την ηλικία του 1 έτους
– Αποφεύγει να σας κοιτάξει,
– Ασχολείται συνεχώς με ίδια παιχνίδια χωρίς ποικιλία και απομονώνεται για να παίξει αποφεύγοντας σας,
-Δεν μπουσούλησε
-Δεν κάθισε μέχρι την ηλικία των 6-7 μηνών
-Δεν περπάτησε στην ηλικία των 18 μηνών
– Το παιδί αποφεύγει να φάει στερεά τροφή μετά την ηλικία των 12-15 μηνών
– Το παιδί δεν κάνει συμβολικό παιχνίδι μετά την ηλικία των 18 μηνών
-το παιδί ενώ σας κοιτάζει και σας ακούει, δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε αυτά που του ζητάτε.

Οι πιο πάνω προτάσεις, μπορεί να κρύβουν κάποια δυσκολία του παιδιού, για αυτό θα πρέπει όσο το δυνατό πιο άμεσα να εκτιμηθούν από κάποιο ειδικό.

Η έγκαιρη ανίχνευση δυσκολιών, είναι καταλυτικής σημασίας, αφού δίνει τη δυνατότητα για έγκαιρη και πρώιμη αντιμετώπιση των δυσκολιών, αποτρέποντας ή μετριάζοντας σε μεγάλο βαθμό, δυσκολίες που μπορούν να παρουσιαστούν σε ένα παιδί, στην νηπιακή και αργότερα στην προσχολική και σχολική του ηλικία.

Πλέον, η παρέμβαση σε σχέση με την γνωστική, κινητική, επικοινωνιακή ανάπτυξη μπορούν να ξεκινήσουν από πολύ πρώιμο στάδιο, καθιστώντας την πρόληψη πολύ πιο δυναμική.

Το MyErgo είναι στη διάθεση σας για την παροχή ελέγχου και αποστολή των αναπτυξιακών οροσήμων, σε οποιοδήποτε γονέα μας το ζητήσει.

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

Επιμέλεια: Ειρήναρχος Φούττης
Εργοθεραπευτής AC

πηγη: https://www.facebook.com/myergoonline/?hc_ref=SEARCH

Advertisements