Οι κρυμμένες μας δυνάμεις…

Όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας κρυμμένες δυνάμεις. Δυνάμεις που στην πορεία της ζωής μας αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε, μέσα από τα διάφορα περιστατικά με τα οποία θα ερχόμαστε αντιμέτωποι. Σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση και ανάδυσή τους παίζουν και οι άνθρωποι που είναι δίπλα, καθώς μεγαλώνουμε. Αν έχουμε δίπλα άτομα (γονείς, δασκάλους κτλ) που μας ενθαρρύνουν…