Βαλκάνια-αυτός ο άγνωστος γείτονας

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς ντόρος για την εκμάθηση των βαλκανικών γλωσσών και ρωσικής. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από αυτές τις γλώσσες από κάθε κοινωνικό και οικονομικό στρώμα. Ρώσικα, … Πηγή: Βαλκάνια-αυτός ο άγνωστος γείτονας